Копирайтинг & Криейтив

 

Почти всички бизнеси имат Фейсбук страница и профили в социалните мрежи.

Много не знаят за какво са им, но са чували, че “трябва да имат”.

Голяма част ги използват за поздравяване с настъпването на новия месец, на понеделник и на националните празници.

Много пък информират актуалните и потенциалните си клиенти по много пъти за продуктите си и призовават настоятелно да ги закупят.

Част от тях комуникират с клиентите си и търсят обратната им връзка. 

Само някои знаят как и успяват да създават интересно и стойностно съдържание за клиентите си и успяват да ги държат ангажирани.

А най-малката част пък успяват да монетиризат органичното си присъствието в социалните мрежи.

  Нашата работа е да разработим интересна и увлекателна стратегия за съдържание чрез:

  – Изграждане на бранд наратив, сторителинг и издържан стилистичен изказ на бранда.

  – Създаване на план на съдържанието спрямо различните формати и социални мрежи.

  – Създаване на професионално фото и видео съдържание. 

  – Използване на диалогичен подход към аудиториите. 

  Започнахме работа с Алена и нейният екип през 2019 г., имахме редица изисквания за това, какъв образ искаме да създадем за нашите потребители. Това, което ни впечатли най-много е колко добре ни усетиха. В крайна сметка твоят бизнес е отражение на това ти какъв си.
  Всичките ни изисквания винаги са били отразявани, но в същото време сме получавали и градивна обратна връзка, както и критично мислене.
  От Facebook, през Instagram, Google, Trip advisor навсякъде са ни помогнали да реализираме това което искаме и днес да имаме по-добре представен бизнес в он лайн пространството, както и на място.
  Всичко гореизброено ми дава основанието да препоръчам Портокалени, като надежден, високо професионален и бързо работещ партньор.

  Мартин Синджирлиев, съсобственит на Манджа станция и Манджа ван