Digital brand-en – ПОРТОКАЛЕНА – студио за дигитални решения
  • Digital brand

    Брандът отдавна не граничи единствено с Вашето име и лого. Брандът е обещание за преживяване, което свързва Вас и Вашите клиенти, това е добавената стойност към Вашия бизнес, създаваща чувство за принадлежност към Вашите идеи, принципи, емоции, каузи, хумор, дори и недостатъци. Това, което можем да направим за Вас и Вашият бранд онлайн:
    – Брейнсторминг за смисъла на бранда Ви за Вашия бизнес и Вашите клиенти.
    – Създаване на разпознаваем “почерк” на бранда ви: намираме това, което ви прави уникални и го превръщаме в пазарно предимство.
    – Създаване на унифицирана дигитална идентичност спрямо уникалните черти на бранда ви: лого, уебсайт, фейсбук страница, визуални и текстови послания.